top of page

Aktuelt

22.07.2020 | Vejbedet langs P.G. Ramms Allé tager sig godt ud i det danske sommervejr her to år efter anlæggelsen. Beplantningen pryder vejstrækningen og fremstår som et markant grønt element langs strækningen. 

30.05.2020 | Blomstring i fuld flor langs Bülowsvej. Beplantningen har fået godt fat hen over foråret og bidrager til det grønne udtryk langs vejstrækningen.

25.06.2019 | Fremtidens Gårdhave står i fuld flora her først på sommeren. Gårdanlægget er designet som et skybrudsprojekt med opmagasinering af vand i fordybningen midt i gården. Udført af MøllerLøkkegaard A/S.

11.01.2019 | Udskiftningen af træer og klinker er i fuld gang ved hovedalléen i Tivoli. Arbejdet udføres af P.P landskab.

 

11.10.2018 | Opstart på anlægsarbejde med 6 kunstgræsbaner. Banerne fungerer som regnvandsmagasin og skybrudsløsning for det omkringliggende areal.

19.07.2018 | Anlægsarbejdet begynder at tage form i Lindevangsskolen.

 

 

13.07.2020 | Kom et smut forbi Fremtidens Gårdhave her er et udpluk af dug friske billeder af gårdanlægget her anden sommer efter anlæggelsen af gården.

10.03.2020 | Anden etape ved Lergravssøerne i Nivå står færdig som en nyfortolkning af den forhenværende opholdsplads og legeområde for de mindste. Terrænet tilpasses for at skabe forskellige udfordringer i landskabet. 

25.05.2019 | Den nye hovedallé i Tivoli står færdig og skaber en ny forbindelse ved indgangen til og fra Tivoli Food Hall.

10.12.2018 | Onsdag d. 5 december var der opstart af anlægsarbejde på Bülowsvej, Frederiksberg. 

07.08.2018 | Anlægsarbejdet i Svenskelejren står endeligt færdigt og Gårdanlægget er klar til brug for beboerne. 

13.10.2017 | Fredag den 13. oktober afholdte Fredensborg Kommune Indvielse af aktivitetskilen ved Lergravssøerne, Nivå.

02.07.2020 | Vejstrækningen Askøgade står færdigt som eksempel på udførelsen af den svenske Stokholmsmetode. Vejanlægget er udført som en tilkobling til projektet Fremtidens Gårdhave.

16.08.2019 | Fredag d. 16. august var der indvilgelse af kunstgræsbanerne på Frederiksberg. Boldbanerne fungerer som skybrudsløsning for det omkringliggende areal og har en samlet kapacitet på 25.000 kubikmeter.

25.02.2019 | Tegnestuen har sammen med Moe A/S vundet projekteringen af Skolen på La Cours Vej, Frederiksberg. Projektet omfatter udarbejdelsen af nyt skybrudsanlæg i skolegården som kan håndtere 1200 kubikmeter vand.

Skolen på La Cours Vej
Se projekt
Udsnit_skråfoto.JPG

30.11.2018 | Aflevering af Fremtidens Gårdhave. Gårdanlægget står endelig færdigt og kun enkelte rettelser mangler at blive udført. 

07.09.2018 | Torsdag d. 6 september stod vejbedet på P.G. Ramms Alle færdigt fungerende som en fin tilkobling til projektet i Lindevangsskolen.

bottom of page