top of page

BÜLOWSVEJ

Vejbede langs den ene side af denne klimavej er designet til at opmagasinere regnvand. Vejbedene består af planter med en varieret vegetation. Projektet omfatter også parkeringsplads og en ny cykelsti.

REGNVANDSHÅNDTERING

Storage

MajDSC03266.jpg

HVAD

Klimavej

HVOR

Frederiksberg

Danmark

HVORNÅR

2019

bottom of page