BÜLOWSVEJ

Vejbede langs den ene side af denne klimavej er designet til at opmagasinere regnvand. Vejbedene består af planter med en varieret vegetation. Projektet omfatter også parkeringsplads og en ny cykelsti.

HVAD

2018

HVORNÅR

Frederiksberg

Danmark

HVOR

Klimavej

REGNVANDSHÅNDTERING

Storage

Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS

Esromgade 15, opg. 1, sal 3

2200 København N 

Tel +45 33 11 66 73

E-mail: nl@nl-landskab.dk