top of page

Ydelser

Bolig-

selskaber

Byrum

Gårdanlæg

Landskab

Parker

Klimaveje

Forelæsninger & Workshops

Værdier

Tegnestuen prioriterer værdier, som ofte fungerer som ramme for projekter og tilegnelse af viden.

I et bredt perspektiv inddrager vores værdier biodiversitet som en vigtig del af by-miljøet med følgende tilgang:

Forstå naturen

Gøre brug af naturens diversitet

Være en del af naturen

Forelæsninger

Virksomhedens grundlægger Niels Lützen har gennem årtier holdt forelæsninger og præsentationer om emner relateret til landskabsarkitektur og byudvikling, miljøspørgsmål og klimatilpasning. Tegnestuen arbejder med forelæsninger både i faglige og uddannelsesmæssige sammenhænge.

Lecture about Rainwater Management

Lecture about Rainwater Management

Ruian, Zhejiang, China

Workshops

Workshops med netværkspartnere og fagligt relevante deltagere bruges til at udvikle projekter og aktuelle emner for at opnå forbedrede resultater. Sammen med deltagere fra forskellige baggrunde arrangerer og deltager tegnestuen i forskellige workshops.

bottom of page