BOLDBANER FRB.

Skybrudsprojektet omhandler 6 nye forsænkede kunstgræsbaner på Frederiksberg.

Banerne fungerer som regnvandsmagasin og skybrudsløsning for det omkringliggende areal.

Den samlede kapacitet i anlægget er på 25.000 kubikmeter vand.

 

Projektet er udført i sammenarbejde med Moe A/S som rådgivende ingeniør. Anlægsarbejdet er udført af OKNygaard A/S.

HVAD

Skybrydsløsning

HVOR

Frederiksberg

København

Danmark

HVORNÅR

2019

Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS

Esromgade 15, opg. 1, sal 3

2200 København N 

Tel +45 33 11 66 73

E-mail: nl@nl-landskab.dk