PG-RAMMS ALLE

Vejbedet langs P.G. Ramms Alle på strækningen mellem H.Schneekloths Vej til Dalgas Boulevard fungere som opmagasinerings volumen af vejvand. Regnvandet ledes herfra videre til forsinkelsesbassinet etableret under og i Lindevangsskolen. 

 

REGNVANDSHÅNDTERING

Infiltration

Transportation

Storage

HVAD

Vejbed,

regnvands-

håndtering

HVOR

Frederiksberg

Danmark

HVORNÅR

2018

Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS

Esromgade 15, opg. 1, sal 3

2200 København N 

Tel +45 33 11 66 73

E-mail: nl@nl-landskab.dk