© Fotograf | Rozbeh Zavari

LINDEVANGSKOLEN

Skolegård med nye aktivitetsområder. Ved et skybrud kan aktivitetsområderne opmagasinere regnvand, for bl.a. at undgå overbelastning af kloaksystemet.

REGNVANDSHÅNDTERING

Storage

Isometrisk_tegning_221018_A4_Under_terræ

HVAD

Skolegård med regnvandshåndtering

HVOR

Frederiksberg

Denmark

HVORNÅR

2017

Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS

Esromgade 15, opg. 1, sal 3

2200 København N 

Tel +45 33 11 66 73

E-mail: nl@nl-landskab.dk