© Fotograf | Rozbeh Zavari

LINDEVANGSKOLEN

Skolegård med nye aktivitetsområder. Ved et skybrud kan aktivitetsområderne opmagasinere regnvand, for bl.a. at undgå overbelastning af kloaksystemet.

REGNVANDSHÅNDTERING

Storage

HVAD

Skolegård med regnvandshåndtering

HVOR

Frederiksberg

Denmark

HVORNÅR

2017

Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS

Esromgade 15, opg. 1, sal 3

2200 København N 

Tel +45 33 11 66 73

E-mail: nl@nl-landskab.dk