Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS

Esromgade 15, opg. 1, sal 3

2200 København N 

Tel +45 33 11 66 73

E-mail: nl@nl-landskab.dk

TOFTEVANG

Langs vejene i boligområdet er der implementeret vejbede og parkeringspladser.

Ved skybrud tilbageholder og infiltrerer vejbedene regnvand.

HVAD

2017

HVORNÅR

Brønshøj

Danmark

HVOR

Klimavej

Transportation

Infiltration

REGNVANDSHÅNDTERING