LØRENSKOGVEJ

Klimavejen er forsynet regnvandsgrøfter på den ene vejside, som erstattening for det tidligere fortovsareal. Grøften er plantet med salttolerant vegetation, indeholdende græs og urter. Kirsebærtræer, frugttræer og egetræer er plantet langs vejen.

HVAD

2013

HVORNÅR

Rødovre 

Danmark

HVOR

Klimavej

REGNVANDSHÅNDTERING

Infiltration

Transportation

Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS

Esromgade 15, opg. 1, sal 3

2200 København N 

Tel +45 33 11 66 73

E-mail: nl@nl-landskab.dk