NY RYVANG

De nye klimaveje er forsynet med vejbede som erstatter asfalt langs gaderne. Ved et skybrud tilbageholder og infiltrerer vejbedene regnvand.

HVAD

2017

HVORNÅR

Østerbro

Danmark

HVOR

Klimavej

Transportation

Infiltration

REGNVANDSHÅNDTERING

Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS

Esromgade 15, opg. 1, sal 3

2200 København N 

Tel +45 33 11 66 73

E-mail: nl@nl-landskab.dk