MURERGÅRDEN

Omdannelsen af gårdanlægget i Muregården er udført med baggrund for at skabe en mere åben, brugbar og klimavenlig gård. 

REGNVANDSHÅNDTERING

Infiltration

Transportation

Storage

HVAD

Regnvands-håndtering i gårdanlæg

HVOR

Nørrebro

København

Danmark

HVORNÅR

2019

Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS

Esromgade 15, opg. 1, sal 3

2200 København N 

Tel +45 33 11 66 73

E-mail: nl@nl-landskab.dk