top of page

BRØNSHØJVEJKARREÈN

Projektet består i en fornyelse af den eksisterende baggård, med to ejendomme, til et nyt gårdanlæg. Med etablering af hhv. nye belægninger, plantearealer, terrænformation,  opholdspladser, aktivitetsområder samt cykel- og affaldsskure.

Projektet indeholder lokal regnvandshåndtering i form af punktvis opsamling af regnvand fra tag og belægningsflader til vandrender, permeable overflader såsom grus, græs, plantebede samt regnbede.

5.jpg

HVAD

Fornyelse og regnvands-håndtering i gårdanlæg

HVOR

Brønshøj

Danmark

HVORNÅR

2017

REGNVANDSHÅNDTERING

Infiltration

Transportation

Storage

bottom of page