top of page

ASKØGADE

Som en del af projektet Fremtidens gårdhave er Askøgade koblet på som endnu en eksperimenterende løsning på regnvandshåndtering. Der er taget udgangspunkt i den svenske 'Stokholmsmetode' hvor der anvendes aktivt kul som en bærende del af opbygningen, hvilket er implementeret som del af vejkonstruktionen i mødet mellem vejanlæg og gårdhave.

JuniDSC03772.jpg

HVAD

Regnvands-håndtering 

HVOR

Østerbro

Danmark

HVORNÅR

2020

REGNVANDSHÅNDTERING

Infiltration

Transportation

Storage

bottom of page