SYNAGOGEN

Renovering af gårdanlæg i eksisterende gård.

HVAD

Gårdanlæg

HVOR

København

Denmark

HVORNÅR

2011

Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS

Esromgade 15, opg. 1, sal 3

2200 København N 

Tel +45 33 11 66 73

E-mail: nl@nl-landskab.dk