© Fotograf | Rozbeh Zavari

RØDEGÅRD

REGNVANDSHÅNDTERING

Infiltration

Transportation

Storage

HVAD

Regnvands-håndtering i gårdanlæg

HVOR

Amager

København

Danmark

HVORNÅR

2014

Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS

Esromgade 15, opg. 1, sal 3

2200 København N 

Tel +45 33 11 66 73

E-mail: nl@nl-landskab.dk