MURERGÅRDEN

Omdannelsen af gårdanlægget i Muregården er udført med baggrund for at skabe en mere åben, brugbar og klimavenlig gård. 

REGNVANDSHÅNDTERING

Infiltration

Transportation

Storage

HVAD

Regnvands-håndtering i gårdanlæg

HVOR

Nørrebro

København

Danmark

HVORNÅR

2019