top of page

HUSUM LOMMEPARK

Natur er fremhævet, i 4.500 m2 lommepark. Nye træer og buske sammen med naturlige forekommende planter og græs med lav vedligeholdelse skaber nye muligheder for at natur kan mødes med byrum. Parkens nye faciliteter har givet fugle og andre dyr, der ellers forsvinder fra byerne, har fået bedre levevilkår.

REGNVANDSHÅNDTERING

Srorage

HVAD

Lommepark med kombineret by- og naturmiljø

HVOR

Husum

Danmark

HVORNÅR

2013

Lommepark med kombineret by- og naturmiljø

A pocket park with a transition between urban and nature environment

bottom of page