HUSUM LOMMEPARK

Natur er fremhævet, i 4.500 m2 lommepark. Nye træer og buske sammen med naturlige forekommende planter og græs med lav vedligeholdelse skaber nye muligheder for at natur kan mødes med byrum. Parkens nye faciliteter har givet fugle og andre dyr, der ellers forsvinder fra byerne, har fået bedre levevilkår.

HVAD

2013

HVORNÅR

Husum

Danmark

HVOR

Lommepark med kombineret by- og naturmiljø

REGNVANDSHÅNDTERING

Srorage

Lommepark med kombineret by- og naturmiljø

A pocket park with a transition between urban and nature environment

Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS

Esromgade 15, opg. 1, sal 3

2200 København N 

Tel +45 33 11 66 73

E-mail: nl@nl-landskab.dk