Regnvand (LAR)

Vores erfaring med LAR

Tegnestuen har i mange år arbejdet med Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Vi har derved fået en del praktisk erfaring i emnet og indarbejder det i projekter, hvor der er interesse og mulighed for det. I øjeblikket er der en kolossal interesse for LAR, lige fra kommuner over boligselskaber og virksomheder til private haveejere. Denne interesse må forventes at stige i fremtiden, hvor kommunale spildevandsplaner og lovgivning om skybrud, klimasikring og vandafledning vil stille øgede krav til regnvandshåndtering på egen grund.

 

Dimensionering og forundersøgelser

Samtidig har vi etableret procedurer for de indledende undersøgelser af forurening, jordlag og grundvand, der skal fortælle om vilkår og muligheder for at gennemføre LAR på grunden. Hvis forholdende for nedsivning ikke er til stede, kan vi arbejde med opsamling af regnvandet til havevanding og i vaskerier eller fordampning i åbne bassiner eller regnbede.  Hvis nedsivning kan foregå, dimensioner vi anlægget efter Spildevandskomiteens retningslinjer.

Design og produkter

Når det endelig anlæg tegnes, har vi udviklet forskellige tekniske og arkitektoniske løsninger til render, bassiner, regnbede, gennemsivelige bærelag mv.  Løsningerne baseres alle på krav om øget fordampning, forbrug, forsinkelse og nedsivning. Vi har også et indgående kendskab til danske og udenlandske produkter som f.eks. render, bærelag, kassetter og tanke, ligesom vi også har afprøvet en del planter i det specielle miljø.

 

Økonomi

Vi har beregnet, at der kan være en merpris ved etablering af LAR i forhold til en traditionel ledningsrenovering. Denne kan evt. dækkes ind af tilbagebetaling af tilslutningsbidrag fra forsyningsselskaberne, som varierer fra kommune til kommune.

 

Gårdanlæg og byfornyelse

Når det drejer sig om gårdanlæg i tættere byområder, er der særlige vilkår for etablering af LAR. Der er ikke meget plads, når nedgravede faskiner skal overholde gældende lovkrav med bl.a. fem meter til nærmeste facade. Vi må desuden gøre ejerne opmærksomme på, at fugtisolering af kældre vendt mod faskiner er påkrævet. Gårdanlæggenes ofte begrænsede budgetter medfører, at vi må arbejde med begrænsede og permeable belægninger, flere muldarealer samt enkle render og grøfter.

Tegnestuens arbejde

Tegnestuen har udført en gårdrenovering i Valby for A/B Vilhelm Thomsens Allé, hvor anlægget er etableret med 100% nedsivning på grunden, og har 3 andre anlæg med regnvandshåndtering under projektering – gårdanlæggene Rødegårdsvej og Hothers Plads, og Gentofte Sportspark, hvor tegnestuen har udarbejdet landskabsplanen.