Gentofte Sportspark

landskabplan Gentofte Sportspark

Gentofte Sportspark er en ambitiøs plan for modernisering af de gamle sportsarealer, hvor man fra Gentofte Kommunes side også har ønsket lokal afledning af regnvand fra sportsbaner og belægninger.

Læs mere ...

Motionssti i Gentofte Sportspark

gentofte-sportspark-160611 056

 I forbindelse med udviklingen af Gentofte Sportspark har vi udarbejdet et idéoplæg til motionsstien, med udgangspunkt i Gentofte Kommunes ønsker om at udvikle et tidssvarende sportsområde, der dækker behovet for en bred vifte af større og mindre sportsgrene i kommunen.

Læs mere ...

Holbæk Havnevej

IMG_4327

Tegnestuen har i 2007 lavet en poppel beplantning langs Holbæk Havnevej, den den har fået godt fat og er blevet identitetsgivende træk for vejen.

Læs mere ...

Knudskovsparken

sansesti

Knudskovparken er en bebyggelse der ligger i den sydvestlige del af Holbæk, nær Knudskoven og Haveskoven.

Oplevelsesstien skal give beboerne bedre kontakt med naturen omkring søen. Desuden indbygges nogle plantetemaer, der giver punktvise oplevelser – oaser – langs med stiforløbet. Oplevelsesstien er udført i 2011.

Læs mere ...