Vilhelm Thomsens Allé

vandrende 060612

Vilhelm Thomsens Allé er et af tegnestuens projekter som påkalder sig særlig opmærksomhed i forbindelse med miljøvenlig renovering af friarealer, da projektet er etableret med lokal afledning af regnvand med 100% afkobling.

Læs mere ...

Tøndergade Vest

IMG_4733

Gårdanlæg på Vesterbro i København ved Tøndergade, Vesterbrogade, Amerikavej bliver indviet den 21 juni 2012

Gårdanlægget er en sammenlægning af tre mindre gårde. Karréens friareal er blevet beriget med mere plads og en 20 cm hæved grøn ø, der bugter sig ind og ud mellem ejendommene og lægger sig op af den nyetablerede muren, der binder den uregelmæssige gård sammen. Den grønne ø indeholder opholdsarealer, en stor træterrasse, legerarealer og frugttræer.

Læs mere ...

Skt Hans Gade Karréen

SHG udsnit vest

Fælles gårdhave på indre Nørrebro

Københavns Kommune lægger meget vægt på, at de støttede gårdhaver opfylder kommunens miljømålsætninger. Fra rapporten ’MILJØ I BYGGERI OG ANLÆG 2010’ citerer vi fra forordet:

”Københavns Kommune har udarbejdet en klimaplan med det ambitiøse mål at reducere byens CO2 med 20 % i 2015 i forhold til 2005. Visionen er, at København i år 2025 er CO2-neutral.

Læs mere ...

Hothers Plads

hothersplads LAR_snit 1

Fælles gårdanlæg på Nørrebro

På Nørrebro ligger Hothers Plads, karreen mellem Borgmestervænget, Hothers Plads, Midgårdsgade og Mimersgade skal forsynes med nyt, fælles gårdanlæg.

Læs mere ...

Rødegårdsvej

S:sagerrødegårdsvejtegningerRødegårdsvej_skitseforslag2_

Rødegårdsvej er et støttet gårdanlæg. Ejendommene tilhører boligselskaberne FSB og DAB samt 3 mindre andelsboligforeninger. I midten af karréen ligger Sundby Socialcenter samt en stor legeplads for karréens børnehave.

Læs mere ...

Tøndergade Øst

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I 2009 har beboerne i Tøndergade, Vesterbrogade, Sundevedgade på Vesterbro i København fået et nyt grønt gårdanlæg til glæde for alle. Gårdanlægget blev til under en lang planlægningsproces med beboerinddragelse. Gården indeholder en børneinstitution, hvis legeplads bruges af beboerne efter lukketid.

Læs mere ...

Karré 421

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Byhave med vægt på bevaring af ældre beplantning og baghus. Titlen for gården blev efter et spændende beboersamarbejde “romantisk vildskab” – opbygget med få og enkle materialer. Resultatet er blevet en enkel og klassisk gård med bevaring af enkelte gamle belægninger.

Læs mere ...

Karré 422

b12_big

Kvarterets bygningstruktur bidrager til gode rammer for anlæggelse af fælles gårdanlæg i de enkelte karréer. I de fleste gårdanlæg er baghusene fjernet og giver anlægget luft og rum for mange udfoldelsesmuligheder for beboerne.

Læs mere ...

Rørholmsgade

rørholmsgade_01

Ældre gårdanlæg som er udført af Københavns Kommune i 1985. Gårdlauget ønskede en mere anvendelig gård med større variation i beplantning og flere blomstrende planter.

Læs mere ...

Sneppebo/Stærebo

Sneppebo

Den lille gård var før et fælles friareal for en andelsboligforening og en afdeling af postfunktionærernes fagforening. 

Læs mere ...