Vilhelm Thomsens Allé

Vilhelm Thomsens Allé er et af tegnestuens projekter som påkalder sig særlig opmærksomhed i forbindelse med miljøvenlig renovering af friarealer, da projektet er etableret med lokal afledning af regnvand med 100% afkobling.

Andelsforeningen ønskede at renovere deres kloaker, der var meget nedslidte og samtidig skabe bedre friarealer for lege- og opholdsmuligheder og forbedre affalds- og cykelforhold.

Hele anlægget er bygget op omkring håndtering af regnvand fra tage og befæstede arealer. Vandet ledes i grøfter, render og regnbede, hvorfra det nedsiver eller fordamper. Overkapacitetsløsningen består af nedgravede kassetter, der er serieforbundne, og som sammen med det overjordiske anlæg giver en kapacitet, der er dimensioneret til en 100 års regnhændelse. Alle cykel- og skralderum i anlægget er forsynet med grønne tage.

En stor del af den demokratiske proces i planlægningsfasen bestod i at informere bestyrelse og beboere om indholdet af Lokal Afledning af Regnvand (LAR). LAR er ikke altid den nemme og billige løsning, og beboernes ofte enkle forestillinger skal udvikles i takt med at det tekniske projekt tager form. Det har været en meget spændende proces i samarbejde med den meget aktive gårdgruppe at udvikle projektet.

Anlægget har modtaget stor opmærksomhed, og tirsdag d. 28 august blev anlægget vist frem for Nationalt Dialogforum for Klimatilpasning, hvor bl.a. miljøministeren Ida Auken og overborgmesteren Frank Jensen deltog. Nationalt Dialogforum for Klimatilpasning er et nationalt klimapanel, der består af nøglepersoner, som skal klimasikre Danmark.

Anlægget blev indviet 21. april 2012.

FAKTA

  • Valby, Vilhelm Thomsens Alle 3 – 5, 4 – 40
  • Bygherre: AB Vilhelm Thomsens Allé
  • Partnere: h-jh Rådgivende Inginør
  • Center for Park og Natur
  • Københavns Energi
  • Entreprenør: LK-Gruppen A/S
  • Areal: 6.500 m2
  • Anlægssum: 8 mill. ekskl. moms
  • Ansvar: Totalrådgiver