Kirkepladsen Holbæk

Nikolaj Kirke har i årevis ligget på bagsiden af den gamle middelalderby uden tilknytning til det omgivende gadenet og kommunen ønskede derfor at få den inddraget i bymiljøet. Projektet blev vundet i en konkurrence i 2006, hvor det var vigtigt for os at rydde op i beplantning, biler og belægninger og skabe nye, enkle rammer for kirken og for potentielle bygherrer på de omkringliggende byggetomter.

Projektet er blevet til over en lang årrække med afholdelse af møder med kommunalbestyrelse, teknisk udvalg, naboer, berørte forretningsdrivende omkring pladsen, menighedsrådet, handicaprådet, historisk forening m.fl. Det har været en spændende proces undervejs og ikke mindst at holde en klar kommunikation gennem forløbet, hvor der både har været kommunalvalg og skiftende udvalg og råd.

Projektet stod færdigt i 2011.

Fakta

Sted: Holbæk Bymidte – Kirkestræde, Ahlgade, Klosterstræde

  • Bygherre: Holbæk Kommune
  • Partnere: bvk projektering ApS
  • Entreprenør: Lars Aarup A/S
  • Areal: 2.500 m2
  • Anlægssum: 6 mill. ekskl. moms.