Glostrup Boligselskab

Glostrup Boligselskab har gennem de sidste 8 år gennemført en helhedsplan for afdelingens store friarealer opdelt i 5 etaper.

Der blev anlagt nye stisystemer, og de store græsplæner blev nyplan-tet. Overskudsjord forblev på grunden og blev formet til et nyt terræn med kælkebakker, legepladser og opholdspladser.

Terrænet blev beplantet med en varieret, hovedsageligt blomstrende beplantning, som skabte nye rammer for brugen af friarealerne.

Friarealforbedringernes sidste etape blev afsluttet i 2010. Beboersamarbejdet var helt centralt i dette projekt og foregik på 3 niveauer: det overordnede niveau med afdelingsbestyrelsen, en friarealgruppe i hver etape samt et meget intenst samarbejde med driftkontoret hele vejen igennem projektet. Udover møder med afdelingsbestyrelsen og den nedsatte gruppe for hver etape, er der i løbet af processen blevet afholdt flere stormøder for alle beboere.

Under anlægsfasen var der løbende orientering og møder med de forskellige grupper. Den faste samarbejdspartner og bygherrerepræsentant var driftskontorets driftschef og personale.

Arbejdet blev afsluttet i 2011 og omfattede også grønne kurser for det 25 mand store personalet, som blev trænet i pleje og drift af de nye friarealer.

FAKTA

  • Sted: Glostrup – Sportsvej, Stadionvej, Diget
  • Bygherre: Glostrup Boligselskab
  • Partnere: Ishøy og Madsen A/S, Danakon A/S
  • Entreprenører: P. Malmos A/S, OK Grøn Anlæg A/S
  • Areal: 40.000 m2
  • Anlægssum: 30 mill. ekskl. moms