A/B Hulgården

Det lange og monotone friareal bag boligbebyggelsen er østvendt og var før renoveringen ikke særligt atttraktivt med nedslidte belægninger, skure og beplantninger. På bebyggelsens forareal langs de befærdede veje var der upraktiske og slidte indgangspartier, der lå åbne og golde mod de stærkt trafikerede veje.

På den østvendte side skabte nye belægninger, en varieret beplantning samt smukke klinkebelagt pladser opholdsmuligheder i det lange friareal.
Pladserne mellem bygningerne blev indrettet med servicefunktioner og har givet beboerne samlingssteder i anlægget. Forarealet, befæstet med de oprindelige klinker, fik ny praktisk indretning til cykelparkering og beplantet med mindre buske og 50 blomstrende kirsebærtræer.

Området blev taget i brug i 2007.

FAKTA

  • Sted: København NV -  Hulgårdsvej, Borups Allé
  • Bygherre: Københavns Kommune
  • Partnere: Kvarterløft Nordvest, Ishøy & Madsen A/S
  • Entreprenør: Jens Hansen ApS
  • Areal: 6.500 m2
  • Anlægssum: 5.5 mill ekskl. moms