Vilhelm Thomsens Allé Glostrup Boligselskab A/B Hulgården Kirkepladsen Holbæk Karré 421 Karré 422
Vilhelm Thomsens Allé
Vilhelm Thomsens Allé er et af tegnestuens projekter som påkalder sig særlig opmærksomhed i forbindelse med miljøvenlig renovering af friarealer, da projektet er etableret med lokal afledning af regnvand med 100% afkobling.
Læs mere ...
Glostrup Boligselskab
Glostrup Boligselskab har gennem de sidste 8 år gennemført en helhedsplan for afdelingens store friarealer opdelt i 5 etaper.
Læs mere ...
A/B Hulgården
Det lange og monotone friareal bag boligbebyggelsen er østvendt og var før renoveringen ikke særligt atttraktivt med nedslidte belægninger, skure og beplantninger.
Læs mere ...
Kirkepladsen Holbæk
Nikolaj Kirke har i årevis ligget på bagsiden af den gamle middelalderby uden tilknytning til det omgivende gadenet og kommunen ønskede derfor at få den inddraget i bymiljøet. Projektet blev vundet i en konkurrence i 2006, hvor det var vigtigt for os at rydde op i beplantning, biler og belægninger og skabe nye, enkle rammer for kirken og for potentielle bygherrer på de omkringliggende byggetomter.
Læs mere ...
Karré 421
Byhave med vægt på bevaring af ældre beplantning og baghus. Titlen for gården blev efter et spændende beboersamarbejde “romantisk vildskab” - opbygget med få og enkle materialer. Resultatet er blevet en enkel og klassisk gård med bevaring af enkelte gamle belægninger.
Læs mere ...
Karré 422
Kvarterets bygningstruktur bidrager til gode rammer for anlæggelse af fælles gårdanlæg i de enkelte karréer. I de fleste gårdanlæg er baghusene fjernet og giver anlægget luft og rum for mange udfoldelsesmuligheder for beboerne.
Læs mere ...

Tegnestuen

Tegnestuen har eksisteret siden 1989 og har 6 medarbejdere. Tegnestuen beskæftiger sig med byfornyelse og boligområder - deriblandt en række gårdanlæg især i København og Frederiksberg kommuner samt i nogle provinskommuner. Der er udført 22 gårdanlæg med støtte efter byfornyelsesloven og 12 for private andelsboligforeninger samt gårdlaug.
Læs mere ...

Regnvand (LAR)

Tegnestuen arbejde meget med Lokal Afledning af Regnvand (LAR) og forsøger at indarbejde det, hvis der er interesse for det i de pågældende ejendomme. Indledningsvis skal mulighederne for lokal afledning af regnvand undersøges. Jordanalyser og friarealernes historik vil hurtigt fortælle, om det er muligt at nedsive regnvandet. Vi må også tage højde for, at der ofte ikke ønskes at nedsive regnvand fra belægninger, med mindre det er filtreret gennem et muldlag.
Læs mere ...

Miljøtiltag

Med udgangspunkt i tegnestuens erfaringer fra tidligere udførte gårdhaver samt vores ambitioner om at fortsætte med at udvikle en stærk miljøprofil tager vi altid udgangspunkt i Københavns Kommunes retningslinjer i ’Miljø i byggeri og anlæg 2010’ (MBA 2010) og arbejde efter disse løsningsmodeller og krav for at opnå et så bæredygtigt friarealer så muligt.
Læs mere ...